Aktualności

 

 

 

 

Informacja o likwidacji Stowarzyszenia.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.03.2022 roku Sąd Rejonowy – Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie
w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym PRZYSTAŃ  nr krs 0000298572.

Funkcję likwidatorów pełnią Zofia Stodoła, Justyna Petrus–Zarzycka,  Jolanta Zaparta – dotychczasowy Zarząd Stowarzyszenia.

Likwidatorzy wzywają ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022r.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres: z.stodola@wp.pl

W związku z powyższym bardzo proszę o zapoznanie się z poniższym tekstem.

Zaczynam od podziękowań. DZIĘKUJĘ! Przez lata działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym PRZYSTAŃ mogliśmy liczyć na Państwa pomoc. Wielu z Was pomagało nam angażując się bezpośrednio w działania Stowarzyszenia a wielu pomagało poprzez wpłaty 1% na konto Stowarzyszenia. Zarówno jedna pomoc jak i druga, była bezcenna.

To dzięki Wam, nasi podopieczni z niepełnosprawnością intelektualną  otrzymywali pomoc i wsparcie a przede wszystkim  nabierali   wiary w  samych siebie i w drugiego człowieka.

Jako nasi przyjaciele i baczni obserwatorzy naszych działań na rzecz osób
z niepełnosprawnością intelektualną na pewno Państwo zauważyliście, że Stowarzyszenie mocno zaangażowało się w utworzenie ośrodka, w którym młodzież będzie mogła pracować i usamodzielniać się.

Dzięki pomocy Państwa i wielu wspaniałych ludzi o dobrych sercach a także nie ukrywamy  dzięki olbrzymiej determinacji, przy  wprost nadludzkim wysiłku    udało nam się otworzyć
w Słupsku na ulicy Gdyńskiej, piękny ośrodek i  Przedsiębiorstwo Społeczne  PRZYSTAŃ, gdzie  nasi podopieczni znajdują zatrudnienie i  drogę do usamodzielnienia.

Ponieważ nasze Stowarzyszenie było liderem i koordynatorem działań związanych
z utworzeniem nowego ośrodka, nowy podmiot, który został powołany do jego prowadzenia został również nazwany PRZYSTANIĄ.

W tej chwili Fundacja PRZYSTAŃ jest naturalnym kontynuatorem działań Stowarzyszenia. Fundacja w listopadzie  2021 roku otrzymała Status Organizacji Pożytku Publicznego
a walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia podjęło decyzje o samorozwiązaniu
i przekazaniu majątku na rzecz Fundacji PRZYSTAŃ.

Jeśli ktoś z Państwa nadal zechce pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną
i autyzmem proszę o przekierowanie Waszego wsparcia do Fundacji PRZYSTAŃ.

Proszę o  nas pamiętać przy wypełnianiu deklaracji PIT.

Fundacja PRZYSTAŃ KRS 0000801289

Nr konta bankowego: 42 1090 2590 0000 0001 4329 6371

Z całego serca DZIĘKUJĘ w imieniu własnym i naszych podopiecznych

Zofia Stodoła

Niestkowo, dnia 2 kwietnia 2022r.

 

Szanowni Państwo,

Przede wszystkim DZIĘKUJEMY
za wszelkie wyrazy sympatii i pomocy,
jaką od Państwa otrzymaliśmy do tej pory 🙂

Prosimy Państwa o dalsze wsparcie ponieważ:

 • chcemy otworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne PRZYSTAŃ  dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych – brakuje nam środków na remont i adaptację budynku przy ulicy Gdyńskiej 13a  (więcej info na stronie www  lub FB naszego Stowarzyszenia lub Cegiełka na Przystań dla niepełnosprawnych)
 • zbieramy środki na leczenie i rehabilitację Józia Baj z Charnowa
 • nie rezygnujemy z dotychczasowych działań aktywizujących seniorów oraz pomocy absolwentom SOSW

Dane do wpłaty:

 1. 1% podatku: KRS 0000298572
 2. Numer konta ALIOR BANK 18 2490 0005 0000 4500 6767 8700
 3. subkonto poświęcone zbiórce na remont budynku przy ul Gdyńskiej 13a – Przedsiębiorstwo Społeczne PRZYSTAŃ:

Alior Bank  88 2490 0005 0000 4600 1629 8237 

 1. zbiórka na: pomagamy.im
  (rejestracja bardzo prosta, trzeba tylko podać e-mail i hasło – następnie zostaniemy przekierowani do banku)

https://pomagamy.im/Przystan-remont

 1. datek do puszek wystawionych w Galerii Handlowej PODKOWA i sklepach SPOŁEM
  w Słupsku.

DZIĘKUJEMY!!!

Chcemy w Słupsku założyć pierwszą spółdzielnię socjalną dedykowaną osobom z niepełnosprawnością intelektualną
i wieloraką. (niepełnosprawność  intelektualna z dodatkowymi zaburzeniami: min. z zaburzeniami słuchu, wzroku lub uszkodzeniem narządów ruchu, z autyzmem czy zespołem Aspergera).

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością  intelektualną i wieloraką, nie mają szansy na własne życie – nie mogą znaleźć pracy, nie mogą się usamodzielnić – brakuje im perspektyw rozwojowych.

Po skończeniu szkoły  Ci młodzi ludzie pozostawieni są sami sobie.

Skazani na bezczynność,  cofają się w rozwoju, popadają w depresję, czują się odrzuceni,  tracą wiarę w sens życia.

A przecież, jak każdy z nas, marzą o zwykłym, spokojnym życiu i mają prawo do pracy, miłości, przyjaźni i godnego życia.

Chcemy im pomóc !

Mamy budynek przekazany przez miasto Słupsk, stworzymy tam miejsce pracy
i aktywizacji  –   utworzymy warsztat poligraficzny, otworzymy sklep charytatywny, damy możliwości rozwoju.

Niestety, budynek  wymaga remontu – musimy go przystosować dla osób niepełnosprawnych – wyremontować łazienki i zaplecze  gospodarcze, wymienić drzwi
i podłogi.  W przeciwnym razie nie otrzymamy zgody na jego użytkowanie.

Mamy zapewnione środki na utworzenie i wyposażenie miejsc pracy (dotacja z OWES), brakuje nam środków na remont.

Komu pomagamy?

Ola,  lat 20 – urocza dziewczyna z niezwykłą pamięcią  do muzyki,  pięknie śpiewa i gra
w szkolnym teatrze, wielbicielka krzyżówek, uczestniczka programu „Jaka to melodia?”

Jest absolwentką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku.

Ola, nie jest w stanie nawiązać efektywnych relacji interpersonalnych dlatego ma utrudniony dostęp do  rynku pracy.

Przemek, lat 21 –  jest biegły w grafice komputerowej, fascynuje go świat algorytmów, uzdolniony plastycznie i muzycznie, interesuje się fotografią i książkami.

Jest absolwentem IV LO w Słupsku, kontynuuje naukę w szkole Policealnej „COSINUS”
na kierunku : technik informatyk.

Nigdzie nie dostanie pracy – bo jest nadwrażliwy na bodźce zewnętrzne,  ma problemy
z komunikowaniem się z innymi osobami.

Klaudia,  lat 22 – nasza „Calineczka”, bardzo pomocna, ufna, marzy
o założeniu swojej rodziny a tymczasem jest bardzo zatroskana o zdrowie swojej mamy.

Ukończyła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku, klasę  przysposabiająca do pracy w  zawodzie opiekun osoby starszej
i niepełnosprawnej.

Nigdzie nie dostanie pracy –  bo w trudnych dla siebie sytuacjach reaguje bardzo emocjonalnie, żeby nie powiedzieć wybuchowo, szybko się zniechęca.

Michał,  lat 28 – przystojny młody mężczyzna marzący o własnej rodzinie jednocześnie tak miły, sumienny i grzeczny,  że jedyna myśl,  która mu przyświeca to:  „nie zwieść swoich bliskich”.

Nigdzie nie dostanie pracy – bo działa w swoim tempie,  jego skrupulatność i dbałość
o wysokie standardy pracy,  opóźnia produkcję.

 

Rafał,  lat 26 – uśmiech nie schodzi mu z twarzy, emanuje pozytywną energią, mimo wielu przeciwności losu  nie poddaje się i jest optymistycznie nastawiony do świata.

Rafał, dzięki działaniom podjętym przez Stowarzyszenie PRZYSTAŃ pracuje, niestety jest to jednak praca na granicy jego możliwości, twierdzi że już nie wytrzyma długo.  Rafał marzy o przejściu do pracy w PRZYSTANI.

 

 

Tomek,  lat 32 – kulturalny mężczyzna, gentleman. Już wiele lat temu ukończył  Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy ale dopiero teraz dojrzał do decyzji o podjęciu pracy. Przez wiele   lat był wolontariuszem  w  Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”w Słupsku, związany  był też ze szkolnym teatrem, dzięki temu wreszcie uwierzył  w siebie i chce się usamodzielnić.

Nigdzie nie dostanie pracy – bo nie podoła narzuconemu przez pracodawcę tempu i w inny sposób rozumie komunikację między pracodawcą
a pracownikiem. Dla Niego najważniejsze i konieczne są bliskie i oparte na serdeczności
i życzliwości relacje międzyludzkie, na które w pracy  nie ma „czasu i miejsca”.

Matylda,  lat 23 – wspaniała, młoda kobieta, która ukończyła Zespół Szkół Technicznych w Słupsku.   Bardzo kontaktowa, ładnie wypowiada się, choć nie do końca otwarta na ludzi. Zbyt krytyczna wobec siebie.

Nigdzie nie dostanie pracy –  bo ma bardzo wysoki poziom lęku przed zmianą,  wymaga dodatkowego motywowania do pracy,  sama jeszcze nie wie, co chce robić, nie wierzy
w siebie. Potrzebuje czasu, by „odszukać swoje miejsce w życiu”.

 

Marcin,  lat 33 –  zrobił duży krok w kierunku samodzielności, mieszka
z dziewczyną. Utrzymują się z renty i zasiłku dla bezrobotnych partnerki. Bardzo chciałby udowodnić światu, że sam sobie poradzi w życiu i nie potrzebuje opieki rodziców.

Nigdzie nie dostanie pracy –  bo ogranicza go stan zdrowia fizycznego, mimo wielokrotnie zrealizowanych staży, nigdzie nie został zatrudniony.

Monika, lat 32 – dobro emanuje  od niej na odległość, uśmiecha się do wszystkich, bezinteresowna, nastawiona na pomaganie, związana emocjonalnie z matką.  Bardzo chciałaby pomóc w utrzymaniu rodziny.

Nigdzie nie dostanie pracy – bo jest zbyt ufna, mało samodzielna, pracowała jako stażystka w szpitalu mimo to nie została zatrudniona.

Daniel, lat 30 –  przystojny  młody człowiek, troskliwy,  wyczulony na sprawiedliwe traktowanie  ludzi. Sam utrzymuje się z renty, ale ma bardzo chorą matkę i chciałby pracować, żeby jej pomóc.

Nigdzie nie dostanie pracy –  bo mimo wielkiej motywacji do pracy wymaga wzmożonej opieki
i dokładnego przygotowania do powierzonych mu zadań.   Podejmował pracę na różnych stażach. Jednak nigdzie nie zatrudniono go na stałe.

Kasia, lat 30 – delikatna, dbająca o swój wygląd,  ufna i uczuciowa, młoda dama, pięknie śpiewa, jest uzdolniona artystycznie (zwyciężczyni i uczestniczka wielu konkursów
i festiwali muzyczno-teatralnych)

Nigdzie nie dostanie pracy –  brała udział w kilku stażach, pracodawcy byli zadowoleni z jej zatrudnienia, mimo to nikt nie zaproponował jej stałego etatu.

Krzysztof, lat 50 –  optymistycznie nastawiony do świata, łatwo nawiązuje kontakty, grzeczny
i  kulturalny dojrzały mężczyzna.

Nigdzie nie dostanie pracy – bo mimo, że kocha ludzi i świat to ma chore serce, pracuje więc wolniej, wymaga wsparcia w trudniejszych zadaniach. Zgłaszał się do różnych zakładów pracy, ale nikt go nie chciał zatrudnić.

Mamy takich historii dziesiątki …

 

Przedsiębiorstwo Społeczne „PRZYSTAŃ” 

krótkie podsumowanie działań.  

Kochani,

zbliżają się przełomowe chwile w historii powstawania naszego Przedsiębiorstwa Społecznego – chciałabym zwrócić się do Was z prośbą
o pomoc, ale najpierw kilka słów o przedsięwzięciu, które w ostatnim czasie bezgranicznie  pochłania nasze myśli i czyny.

Chciałam napisać, że wszystko zaczęło się od programu „Absolwent z przyszłością”
(FIO 2017), ale tak naprawdę wszystko zaczęło się dużo,  dużo wcześniej, kiedy pracując
z młodzieżą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,  docierało do nas coraz więcej sygnałów o tym jak trudno poradzić sobie naszym absolwentom po ukończeniu szkoły.

Tak, więc w 2017 roku  realizowaliśmy kolejny nasz projekt mający pomóc absolwentom kształcenia specjalnego, tylko tym razem skupiliśmy się jeszcze na  opracowaniu   strategii pomocy osobom z niepełnosprawnością ze Słupska i powiatu słupskiego.   Diagnoza  była jasna – MUSZĄ POWSTAĆ:  Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych
z niepełnosprawnością znaczną, głęboką i wieloraką oraz  miejsce pracy dla  absolwentów, którzy chcą i mogą pracować.

ŚDS działa  już od września, a my pracujemy nad utworzeniem Przedsiębiorstwa Społecznego.

W sierpniu 2018 – OWES Słupsk zorganizował dla nas wizytę studyjną w Szczecinie
w ośrodkach prowadzonych przez PSONI oddział Szczecin  – wróciliśmy naładowani energią, która procentuje do dziś!

Jeszcze we wrześniu rozpoczęliśmy starania o lokal, cudownym zbiegiem okoliczności  mogliśmy ubiegać się o  użyczenie od Urzędu Miasta budynku przy ulicy Gdyńskiej 13a.

Powstało wówczas nasze porozumienie czterech Stowarzyszeń:

 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”
 2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  koło
  w Słupsku.
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAJMY IM RADOŚĆ”
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WIATRACZEK”

Wszyscy zgodnie podjęliśmy uchwałę o wspólnych działaniach na rzecz utworzenia Przedsiębiorstwa Społecznego dla naszych podopiecznych – liderem tego porozumienia zostało nasze Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”.

Zależało nam bardzo, aby w działania włączyć rodziców i samych absolwentów.

Trochę trwało zanim ostatecznie wyłoniła się grupa inicjatywna  zaangażowana
w utworzenie miejsca pracy i aktywizacji absolwentów.

Odbyło się wiele spotkań, rozmów, warsztatów a nawet uroczystości, których celem była integracja naszego środowiska i opracowanie biznesplanu dla Przedsiębiorstwa Społecznego, które ostatecznie nazwaliśmy „PRZYSTANIĄ”.

Niestety „po drodze” okazało się, że nasza „PRZYSTAŃ”  wymaga remontu
i przystosowania do  potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Podejmowaliśmy wiele prób, aby zdobyć środki na remont  … ciągle walczymy, m.in. piszemy projekty infrastrukturalne …  nie mamy szans na środki z PFRON, bo musimy przez rok użytkować lokal, a przecież nie możemy – bo nie uzyskamy zgody na jego otwarcie  – błędne koło!

Dlatego dziś zaczynamy Kampanie Społeczną, której celem jest pozyskanie środków na remont.

Wierzymy, że dzięki wsparciu wrażliwych ludzi, którzy potrafią się dzielić,  uda nam się zrealizować naszą misję i pomóc  młodym ludziom z niepełnosprawnością, aby dostali od życia to, na co w pełni zasługują – pracę i dorosłe spokojne życie.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękując za każdy  gest wsparcia i zrozumienia.

Zofia Stodoła

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WIGILIJNE!

Już świąteczny czas, już jesteśmy o rok starsi ….

W tym roku spotkanie wigilijne z absolwentami odbędzie się
20 grudnia 2018 (czwartek) o godz. 17.00

Z całego serca zapraszamy wszystkich absolwentów, bez względu na wiek
i czas w którym uczęszczali do naszej szkoły!

Na najstarszego absolwenta czeka  prezent!

Dodatkowo, chcę Wam powiedzieć, że podczas tegorocznego spotkania  przekażemy Wam informację, która może odmienić Wasze życie!

Przyjdźcie proszę  – Wasza liczna obecność sprawi nam wielką radość!

Proszę o udostępnianie wiadomości na FB

Do zobaczenia!  

Zofia Stodoła, członkowie Stowarzyszenia „Przystań”,

Dyrekcja  oraz nauczyciele SOSW

 

„Czas seniorów”

Nasze tegoroczne działania z seniorami  i dla seniorów  realizujemy pod hasłem „Czas seniorów”,

 i rzeczywiście,  jest to ICH czas, bo dużo się dla Nich dzieje. Od sierpnia do grudnia spotykamy się dwa lub nawet trzy razy w tygodniu na warsztatach teatralnych i rękodzieła. Przygotowaliśmy scenki kabaretowe,  prezentacje muzyczne, pracujemy nad jasełkami, przygotowujemy dekoracje  związane
z naszymi uroczystościami i świętami. Wspaniale się bawimy podczas „imprez”, wyjść do kina i teatru. Planujemy jeszcze prezentacje jasełek, pieczenie pierników i na zakończenie roku spotkanie w kawiarni.  Działo się dużo i będzie działo się jeszcze więcej!

Mimo ograniczeń wieku  seniorzy potrafią się  bawić i swoim entuzjazmem zarażają  innych. Na zamieszczonych zdjęciach widać, że mimo,  że jest to „czas seniorów” to pamiętają, że „młodość przychodzi z wiekiem”.

Dwukrotnie  obchodziliśmy Dzień Seniora. W Niestkowie trzech naszych seniorów obchodziło 90! urodziny. Organizowaliśmy piknik na wsi przy ognisku. Byliśmy parę razy w kinie i Filharmonii i oczywiście w Teatrze Muzycznym w Gdyni, na wspaniałym spektaklu „Notre Dame de Paris”.  

Zapraszamy do galerii zdjęć. 

 

Projekt  finansowany jest przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Miasto Słupsk oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”

 

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie  (ONIw Słupsku
i powiecie słupskim.

Proszę Państwa, oczekiwaliśmy, że dzień 22 października będzie ważnym dniem dla naszych absolwentów – liczyliśmy, że tego dnia na nasze spotkanie przyjdą rodzice zainteresowani losem swoich niepełnosprawnych dzieci, tych dorosłych i tych jeszcze małych.

Okazało się, że w liczbie 42 obecnych dużą grupę stanowili nauczyciele, terapeuci
i dyrektorzy placówek opiekuńczych zatroskani o losy swoich podopiecznych, natomiast rodzice to tylko 24 osoby! Dziękuję, wszystkim którzy przyszli ! i jednocześnie proszę
o przekazanie informacji innym rodzicom, że następne spotkanie odbędzie się 5 listopada (poniedziałek) o godz. 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Rodzice! macie niepowtarzalną szanse zaangażować się w działania na rzecz usamodzielnienia Waszych dzieci w dorosłym życiu! możecie mieć wpływ na kształt tej pomocy!

Nie musicie się obawiać, że stracicie zasiłki i przyznane dzieciom renty – wyjaśnialiśmy tę kwestię na spotkaniu.

MY (4 Stowarzyszenia) do współpracy potrzebujemy tylko WAS, Waszej wiedzy, umiejętności i wolnego czasu ! wszystko po to żeby ONI i WY mogli spokojnie, bezpiecznie i aktywnie żyć.

Pozdrawiam i do zobaczenia

Zofia Stodoła

 

Kochani,

przesyłamy Wam informację dotyczącą naszych ciągłych zmagań o losy absolwentów, powoli zmierzamy do celu – zapraszamy na spotkanie 22 października, powiemy Wam więcej o naszych wspólnych działaniach ze Stowarzyszeniami „Wiatraczek” ,”Dajmy im radość” i PSONI koło w Słupsku.

Pozdrawiam serdecznie

Zofia Stodoła

Cztery Stowarzyszenia działające w Słupsku na rzecz osób
z  niepełnosprawnością intelektualną:

-Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”,

-Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAJMY IM RADOŚĆ”,

-Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WIATRACZEK”,

-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Słupsku,

podjęły inicjatywę związaną z zawarciem  porozumienia,  którego celem jest wspólna praca na rzecz rozwiązania problemów życiowych i bytowych osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz stworzenie spójnego systemu wsparcia od wczesnego dzieciństwa do dorosłego życia, tak aby osoby
z niepełnosprawnościami nie czuły się wykluczone i mogły być wartościowymi
i akceptowanymi  członkami naszego społeczeństwa.

            W wyniku wspólnej inicjatywy ww. organizacji i Miasta Słupsk powstał
w ostatnim czasie II Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABC.

Obecnie Stowarzyszenia te podjęły inicjatywę aktywizacji zawodowej
i społecznej absolwentów kształcenia specjalnego poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego w którym będą ONI mogli podjąć pracę
w formie wspieranej i dodatkowo zostaną  wraz z rodzinami objęci wsparciem i opieką.
 

Informujemy,  że 22 października 2018r. (poniedziałek)  o godz. 16.00
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul Niedziałkowskiego 6
w Słupsku (przy Teatrze RONDO) odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych aktywizacją zawodową i społeczną absolwentów kształcenia specjalnego.

Zapraszamy zwłaszcza rodziców – może to być ważna data w życiu Waszego dziecka i opiece nad nim!

    

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WIGILIJNE!

Tak jak obiecaliśmy w zeszłym roku, zaczynamy tradycję wigilijnych spotkań dla absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku.

W tym roku nasze spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2017 ( poniedziałek) o godz. 17.00

Wspólne spotkanie,  wspomnienia i rozmowy o przyszłości  dadzą nam więcej siły na przyszły rok.

Kochani absolwenci, proszę Was abyście przekazywali sobie tę informację,  ponieważ zależy nam, żebyśmy spotkali się w jak najliczniejszym gronie!

Z niecierpliwością czekamy na Was!

Zofia Stodoła, członkowie Stowarzyszenia „Przystań”,

Dyrekcja  oraz nauczyciele SOSW

 

 Zofia Stodoła, zasłużona Prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Dorosłym „Przystań” oraz  wieloletnia nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku, została uhonorowana nagrodą trzeciego stopnia Prezydenta Miasta Słupska. Kameralna uroczystość odbyła się
5 grudnia w gabinecie Prezydenta Roberta Biedronia- czytamy na stronie :

http://www.slupsk.pl/nagroda-prezydenta-dla-zofii-stodoly-67219/

 

Gratulujemy Naszej Pani Prezes 🙂
Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i dalszych sukcesów. 

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Przystań”

 

 

Zaproszenie – przypomnienie 🙂

Proszę Państwa,  zapraszam i przypominam, że na ostatnim spotkaniu dotyczącym strategii pomocy niepełnosprawnym intelektualnie umówiliśmy  na kolejne spotkanie w dniu 7 grudnia o godz. 15.30. ZAPRASZAM!

Szczególnie zapraszamy rodziców,  których dzieci nie kwalifikują się do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

UWAGA! Tym razem spotkamy się w  Środowiskowym Domu Samopomocy
w Słupsku przy ulicy Kościuszki 3, gdzie będziecie Państwo mogli bliżej zapoznać się z funkcjonowaniem tej placówki.

Pozdrawiam.  

ZS

 

Projekt „Absolwent z przyszłością”  realizujemy ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2017 oraz Miasta Słupsk, projekt „Świadoma dorosłość absolwentów
z przyszłością” realizujemy ze środków Starostwa Powiatowego  w Słupsku.

Dzień Seniora w „Leśnej Oazie” 

 To już chyba  dwudziesty  raz  seniorzy z „Leśnej Oazy ” świętują  Dzień Seniora  wspólnie z uczniami i absolwentami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku. Od paru lat to grono powiększyło  się o seniorów z osiedla przy ulicy Grzybowej oraz seniorów  i wolontariuszy  ze wsi Niestkowo i Charnowo. Oprócz  zaprzyjaźnionych już gości – z panią dyrektor Violettą Karwalska  na czele, zaszczyciła nas przedstawicielka Starostwa Powiatowego – pani sekretarz Marta Bursztynowiecz 🙂

W tym roku było trochę więcej zamieszania niż zwykle – to za sprawą naszego programu „Młodość przychodzi z wiekiem”.

No więc, były życzenia, kwiaty, podziękowania, przedstawienie teatralne, występ zespołu „Retro”  z Charnowa,  śmiechy, słodkości i tańce – było gwarno i wesoło. Słowem wspaniała zabawa!

Oczywiście nie może się obyć bez podziękowań.

Dziękuję pani dyrektor  Wandzie Perchel,  za to, że pozwala na nasze „szaleństwa” w DPS;

Dziękuję Paniom Dyrektorkom SOSW – za to, że zawsze możemy na WAS liczyć,   kiedy  działamy na „Leśnej”,  Marcinowi za nagłośnienie;

Dziękuję, moim przyjaciółkom Joli i Basi, za to, że budujecie atmosferę miłości wśród seniorów i naszych podopiecznych!

Dziękuję pani Irenie Żółtak, za to, że jest prawdziwym skarbem dla seniorów na Grzybowej;

Dziękuję, panu Kazimierzowi, za to, że  przyszedł ! Czekamy na Pana,  Panie Kazimierzu 😉

Dziękuję, wszystkim  którzy pomogli przy organizacji Dnia Seniora i tym samym sprawili radość naszym ukochanym seniorom i z Leśnej i z Grzybowej 🙂

I jeszcze jedno podziękowanie  …..  chociaż Jola to wie,  ale musze to napisać,  DZIĘKUJĘ CI JOLU!   tylko Ty potrafisz w tak krótkim czasie zrobić super teatr z aktorami,  których różnica wieku wynosi więcej niż 70 lat!  JESTEŚ WIELKA!

Pozdrawiamy i ukochujemy razem z naszymi seniorami.

ZS

Projekt realizowany  ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Urzędu Miasta  w Słupsku, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”
w Niestkowie

 

„Absolwent z przyszłością” i „Świadoma dorosłość absolwentów
z przyszłością”

Przepraszam tych wszystkich, którzy czekają na bieżące informacje dotyczące absolwentów z przyszłością.  Powiem tylko, że tyle się dzieje, że nie nadążam Was o tym informować. Promocja  niestety  nie jest moją najmocniejszą stroną.

Tylko w ostatnim czasie mieliśmy bardzo udaną prezentację przedstawienia „Dobra praca” dla uczniów naszego Ośrodka, Szkoły Branżowej i Przysposabiającej do Pracy.  Odbyło się spotkanie z Panią Radną Gminy Ustka, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy (tak na marginesie piękne podziękowania dla Pani Eli Szwedy i Pani Justyny Petrus – Zarzyckiej). Uczestniczyliśmy w rozprawie sądowej, po której odbyło się spotkanie z Panem Sędzią Danielem Żegunia  (piękne podziękowania!). Byliśmy w Banku PKO BP (i jeszcze raz piękne podziękowania dla pani Mai Zawadzińskiej), chodzimy na basen, siłownię, kręgielnię, do kina, teatru, spotykamy się z seniorami, poza tym gotujemy, robimy treningi budżetowe. Byliśmy z wizytą w szpitalu na oddziale ginekologiczno–położniczym w Ustce.

Wczoraj  byliśmy w Filharmonii na „TOSCE” !!!  Jutro będziemy razem z seniorami
z „Leśnej Oazy” świętować Dzień Seniora i przedstawiać spektakl „Młodość przychodzi
z wiekiem” – przygotowany wspólnie z seniorami.

Ciężko pracujemy,  żeby  jak najlepiej wykorzystać otrzymaną szansę. Trzymajcie za nas kciuki – oby udało nam się zrealizować nasz cel najważniejszy – PRACA !

Zapraszamy do krótkiej fotogalerii – więcej będzie chyba po zakończeniu projektu – absolwenci już się martwią, że nieuchronnie zbliża się koniec.

POZDRAWIAMY i nieustannie bardzo dziękujemy wszystkim dobrym ludziom,  którzy nas wspierają myślą, mową i uczynkiem 🙂

ZS z  ekipą.

Projekt „Absolwent z przyszłością”  realizujemy ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2017 oraz Miasta Słupsk, projekt „Świadoma dorosłość absolwentów
z przyszłością” realizujemy ze środków Starostwa Powiatowego  w Słupsku.

„Młodość  przychodzi z wiekiem” 

18 listopada nasi seniorzy i absolwenci gościli w świetlicy w Charnowie gm. Ustka.

Wspólnie z mieszkańcami wsi świętowali Dzień Seniora.

Pani sołtys i rada sołecka wsi Charnowo zadbała o swoich seniorów a my wręczyliśmy tort i  dodaliśmy oprawę artystyczną.

W  Charnowie odbyła się prapremiera naszego przedstawienia „Młodość przychodzi
z wiekiem”, której autorem i reżyserem jest nieoceniona pani Jola Zaparta.

Było PIĘKNIE, WESOŁO i RADOŚNIE!

DZIĘKUJEMY za zaproszenie i mamy nadzieję na następne spotkanie w tym wyborowym gronie.

Zofia Stodoła

Ps. Muszę przyznać, że duma mnie rozpierała podczas występu naszych podopiecznych
i nadal nie mogę wyjść z zachwytu nad ich grą aktorską!

Projekt  finansowany jest przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Miasto Słupsk oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”

STRATEGIA DZIAŁAŃ NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE

W czwartek – 16 listopada – odbyło się kolejne z naszych spotkań w ramach opracowywania strategii pomocy naszym absolwentom – tym razem zaprosiliśmy rodziców.
Jestem Państwu winna chociaż krótkie podsumowanie.
Przede wszystkim dziękuję pani Violetcie Karwalskiej – dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Słupsk, pani Urszuli Dąbrowskiej – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani profesor Wandzie Kamińskiej oraz panu Marcinowi Treder – zastępcy dyrektora MOPR.
Dziękuję kierownikom i przedstawicielom placówek dla niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu Słupsk, którzy prezentowali swoje ośrodki.
Jestem też zadowolona z licznego udziału rodziców w warsztatach. Spotkanie było nie tylko merytoryczne ale też emocjonujące. Najważniejsze to to, że zaczynamy głośno mówić
o naszych oczekiwaniach, o tym co jest, co będzie i co może być jeśli wspólnie zaczniemy działać.
Niewątpliwie w tej chwili, pomocy najbardziej potrzebują absolwenci, którzy nie kwalifikują się do WTZ-ów, z kolei dla tych, którzy mają w orzeczeniu wskazanie do WTZ zaświeciło się światełko, bo będą wolne miejsca w istniejących warsztatach i ŚDS – a poza tym, jak mówiła pani dyr Karwalska trwają prace nad uruchomieniem nowego Środowiskowego Domu Samopomocy, do którego będą mogli być przyjęci absolwenci nie tylko z miasta Słupska ale również z powiatu słupskiego.
Proszę Państwa zapraszam na kolejne spotkanie animatorów, również rodziców,
w dniu 7 grudnia o godz. 15.30, tym razem spotkamy się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku przy ulicy Kościuszki 3.

Jeszcze raz dziękuję i zachęcam do współpracy.
Zofia Stodoła

Projekt „Absolwent z przyszłością”  jest finansowany w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2017 oraz przez Miasto Słupsk

Szanowni rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie,

Stowarzyszenie  PRZYSTAŃ oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Słupsku podjęły inicjatywę  opracowania strategii pomocy  uczniom i absolwentom – trwają prace w tym zakresie.

W dniu 16 listopada 2017r. o godz. 15.30 w sali 59  odbędzie się spotkanie wszystkich,  którym nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa oraz dyrektorzy placówek, w których    absolwenci Ośrodka mogą przebywać po ukończeniu nauki w szkole.

Będziecie Państwo  mogli zapoznać się z aktualną  ofertą pomocy prezentowaną przez dyrektorów w/w placówek oraz sprecyzować własne oczekiwania w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi intelektualnie.

Liczny udział Państwa w spotkaniu, pozwoli zwrócić uwagę władzom miasta i powiatu,  na potrzeby naszych wychowanków.

Jeśli wyrażacie Państwo troskę o przyszłość Waszych dzieci – a nie wątpimy, że tak jest – zapraszamy na spotkanie !

Projekt „Absolwent z przyszłością”  jest finansowany w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2017 oraz przez Miasto Słupsk

 

Uczestnicy projektu „ Przepis na …życie bez przemocy 2017” wraz
z opiekunami  oraz  z grupą uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
w Słupsku   w dniu 21.10.2017 roku wyjechali na całodniowy pobyt do Centrum Edukacji
i Promocji w Szymbarku, gdzie zwiedzali  Dom Stojący  na Głowie; zobaczyli  Najdłuższą Deskę Świata; Bunkr  Gryfa Pomorskiego .

 Zwiedzali także w Kościerzynie Muzeum Kolejnictwa   zabytkową halę parowozowni  oraz Muzeum Starych Samochodów Amerykańskich.

Podczas wspólnego pobytu nie tylko poznawali nowe miejsca, ale  także trenowali nowe umiejętności fotograficzne  wykonując samodzielnie zdjęcia za pomocą  aparatów cyfrowych; integrowali się ze sobą poprzez rozmowy, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami, wspierali się wzajemnie.

Pogoda ducha dopisała, niestety pogoda spłatała figla – podczas zwiedzania  Szymbarku deszcz padał i padał. Wróciliśmy w pełnym składzie zadowoleni i pełni energii.

A to parę zdjęć z naszej wyprawy:

W RAMACH PROJEKTU „PRZEPIS NA…ŻYCIE BEZ PRZEMOCY 2017”
W MIESIĄCU LISTOPADZIE ZAPRASZAMY NA:

 • konsultacje terapeutyczno- wspierające, które odbędą się dnia 22.11.2017 roku,
  od 14.00 – 17.00. w Internacie SOSW sala 30. Prowadzone będą przez psychoterapeutę  uzależnień i współuzależnienia.
 • konsultacje prawne, które odbędą się w dniu 24.11.2017 roku w godzinach 16.00 – 19.00. /piątek/. Miejsce konsultacji to Klub „Przystań” w  SOSW w Słupsku/ sala 58A/.

W sprawie konsultacji proszę o kontakt z koordynatorem projektu- numer telefonu
728-862-920.

 

W miesiącu  październiku zapraszamy na:                                                                                                       

Konsultacje terapeutyczno- wspierające ,  które odbędą się  dnia  23.10.2017 roku
w godzinach od 10.00 – 13.00. w Internacie SOSW sala 30 prowadzone będą przez  psychoterapeutę  uzależnień i  współuzależnienia  od alkoholu oraz specjalistę w zakresie przemocy w rodzinie.

Konsultacje prawne prowadzone przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem zawodowym , które odbędą się w dniu 25.10.2017 roku w godzinach   16.00 – 20.00. /wtorek/  w Klubie „Przystań ” w   SOSW w Słupsku sala 58A .

W sprawie konsultacji proszę o kontakt z koordynatorem projektu-  numer telefonu 728-862-920.

„Przepis na… życie bez przemocy 2017”

 

„Młodość przychodzi z wiekiem”   

 W piątek, 29 września,  nasi seniorzy razem z młodzieżą wzięli czynny udział w obchodach SŁUPSKIEGO DNIA SENIORA na Akademii Pomorskiej. O godzinie 11 przenieśliśmy wszystkich gości w muzyczny świat wspomnień oraz słowami piosenki „Wszystkiego najlepszego” złożyliśmy życzenia następnych wspaniałych dni w życiu. Oprócz trzech  pogodnych piosenek („Bella, Bella Donna”,  „Nie liczę godzin i lat”, „Ale to już było”), pani Krysia oraz  pani Helenka,  mieszkanki „Zielonej Oazy” przy ulicy Grzybowej,  zaprezentowały skecz o wielkiej potrzebie miłości, również w starszym wieku. Bo jak głosi nasz projekt „młodość przychodzi z wiekiem”, a więc każdy czas jest dobry na miłość
i weselne dzwony.

      Cieszymy się, że publiczność podczas naszego występu dobrze się bawiła. Mamy nadzieję, że  seniorzy z taką  samą  energią z jaką tańczyli w rytm piosenek,  będą brali udział w następnych spotkaniach. Zapraszamy !

Ps.  „Nasza” pani Czesia wzięła udział  w Pokazie Mody, przepięknie przygotowanym przez Słupską Radę Seniorów.

– środki na projekt „Młodość przychodzi z wiekiem” otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Urzędu Miasta Słupsk 🙂

Kochani,

nie uwierzycie jaka piękna pogoda była w sobotę, 16 września, w Dobrzycy!

A to za sprawą naszych seniorów, którzy przywieźli tam swoją pogodę ducha!

Seniorom towarzyszyli wolontariusze – „absolwenci z przyszłością”.

Wyjazd dał seniorom dużo radości i pozytywnej energii, więc nic dziwnego,
że
„młodość przychodzi z wiekiem”

Zapraszamy animatorów opracowujących strategię pomocy dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie na kolejne spotkanie –  dnia  28.09.2017r (czwartek) godz. 15.30 SOSW  sala 59.

Tym razem zajmiemy się możliwościami pozyskiwania funduszy na rozwój społeczności lokalnej.

Pan Tomasz Keler podzieli się z nami wiedzą na temat  działań w sektorze ekonomii społecznej.

Poza tym wspólnie ustalimy kierunek i możliwości naszego planowanego wyjazdu studyjnego.

Zapraszamy  nie tylko dotychczasowych uczestników ale wszystkie osoby zainteresowane tematem pomocy absolwentom SOSW.

Aby zachęcić Państwa do udziału przedstawiam kilka zdjęć oddających atmosferę  dotychczasowych spotkań animatorów 🙂

Pozdrawiam

Zofia Stodoła

 

Kochani,

Działamy już w ramach projektu „Młodość przychodzi  z wiekiem” !

Zapraszamy seniorów z Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
oraz seniorów mieszkających przy ulicy Grzybowej w Słupsku na spotkanie
w dniu  7.09.2017r (czwartek) o godz. 10.00,   natomiast seniorów
z Niestkowa i Charnowa w  dniu 6.09.2017r (środa) o godz. 18.00 na świetlicy w Charnowie.

W projekcie mogą wziąć udział seniorzy  w wieku 60+ ale  równie serdecznie zapraszamy osoby młodsze,  które włączą się w nasze działania w roli wolontariuszy. 

Wycieczka od ogrodów Hortulus w Dobrzycy odbędzie się 16 września 2017r.

Projekt  finansowany jest przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Miasto Słupsk oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”

 

PODZIĘKOWANIE

To piękne kiedy spotykamy LUDZI WIELKIEGO SERCA – chciałabym dziś przedstawić jednego z nich.

Chcę podziękować  panu Rafałowi Marglarczykowi, właścicielowi restauracji „Pyszne Jedzonko”.

Pan Rafał przez cały miesiąc sierpień serwował obiady „absolwentom
z przyszłością”  podczas  ich praktyk zawodowych.

W czasie, kiedy szkolna stołówka była nieczynna,  nasza młodzież mogła jeść  pyszne obiady u pana Rafała.

Panie Rafale, DZIĘKUJEMY i życzymy aby „Pyszne Jedzonko” miało mnóstwo klientów.

Ps. Musiałam długo  przekonywać pana Rafała aby wyraził zgodę na publiczne podziękowania. Cieszę się, że przystał na moją prośbę,  ponieważ uważam, że właśnie takie  postawy trzeba nagłaśniać!

Niech dobro się rozprzestrzenia i uczy innych!

Zofia Stodoła z ekipą

Niech dobro się rozprzestrzenia i uczy innych!

Kilka informacji o „Absolwentach z przyszłością”

Dziesięciu absolwentów kształcenia specjalnego  bierze udział w warsztatach aktywizacji społecznej i zawodowej.

Projekt „Absolwent z przyszłością”  jest finansowany w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2017 oraz przez Miasto Słupsk  –   brzmi to formalnie.

Tak naprawdę to dziesiątka młodych ludzi, którzy nigdy nie pracowali zawodowo
i właściwie ciągle byli pod opieką rodziców, uczy się samodzielnego życia. Zdobywają te umiejętności na warsztatach w „Przystani” i praktykach w Jantarze.

Stanowią już  zgrany zespół przyjaciół, wzajemnie się wspierają i motywują do pracy.

Obecnie kończą trwającą cały  miesiąc sierpień, praktyczną naukę zawodu. Było to dla nich bardzo trudne doświadczenie – w czasie gdy wszyscy mają wakacje – oni,  codziennie musieli iść do pracy.

Wszyscy bez wyjątku pracowali z wielkim zaangażowaniem, oczywiście  każdy na miarę własnych możliwości. JESTEŚMY Z NICH DUMNI ! wiemy, że daleka droga jeszcze przed nimi i  nami ale wiemy też, że idziemy w dobrym kierunku!!! 🙂

Zanim przyszedł czas ciężkiej pracy w czasie  sierpniowych praktyk,  naszą młodzież spotkało sporo przyjemności.

Były wyjścia do kina, teatru, na kręgle, były wyjazdy do Kwidzyna  na forum teatralne, do Gdyni  – na spektakl „Piotruś Pan” w Teatrze Muzycznym, było ognisko w Niestkowie, było dużo radości i uśmiechów – co zresztą widać na zdjęciach. Zapraszamy do galerii.

Ważnym  elementem programu „Absolwent z przyszłością” jest przygotowanie młodzieży do pracy.

Nauka umiejętności niezbędnych  pracownikom porządkowym odbywała się na terenie zakładu SCANIA pod opieką instruktorów ze spółki z o.o. Jantar, przy wsparciu opiekuna ze Stowarzyszenia PRZYSTAŃ.

Nauka zawodu zakończyła się egzaminem – wszyscy otrzymali pozytywne noty, no może
z jednym małym wyjątkiem, ale z kolei ten „wyjątek” sprawdził się podczas sierpniowej praktyki.

Ciągle drżymy jak skończy się ich „starcie” z praca zawodową ale …. wierzymy, że wszyscy będą mogli być zatrudnieni.

PIERWSZE SPOTKANIE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA STRATEGII  POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE.

Kochani,

zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów mających na celu opracowanie strategii pomocy niepełnosprawnym intelektualnie w Słupsku i powiecie słupskim.

Oczekujemy na wszystkich, którzy zdeklarowali się do uczestnictwa w zajęciach  podczas konferencji.

Jeśli jednak,  są osoby do których informacja o naszych działaniach dotarła dopiero po konferencji  a zechcieliby podjąć się roli animatorów społecznych na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2017 (czwartek)  o godz. 15.30

SOSW  Słupsk ul. Krasińskiego 19,  sala 59

PS. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy, w postaci zaopiekowania się  Państwa dzieckiem podczas spotkania, proszę o kontakt telefoniczny. Tel. 696081099

 

Konferencja już za nami. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie, poświęcony czas i uwagę a przede wszystkim za aktywny udział i deklarację uczestnictwa w warsztatach w ramach których wypracujemy plan działań pomocy dla naszych niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów.

Jeszcze dużo wyzwań przed nami ale też i moc w nas jest wielka!

ZS

Wkrótce poinformujemy o terminie pierwszego spotkania animatorów społecznych.

[envira-gallery id=”2323″]

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Przystań” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku serdecznie zapraszają do udziału w KONFERENCJI  poświęconej  sytuacji dorosłych NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

w powiecie słupskim  i mieście Słupsk.

Konferencja odbędzie się dnia 25-ego kwietnia 2017 roku , godz. 11.00

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku ul. Krasińskiego 19

Kochani,
jeśli jesteście rodzicami wychowującymi dziecko niepełnosprawne intelektualnie lub jesteście pracownikami socjalnymi lub pracownikami szkół, ośrodków lub innych instytucji zajmujących się niepełnosprawnymi intelektualnie lub też … sami jesteście absolwentami SOSW potrzebującym pomocy, proszę abyście w dniu 25 kwietnia 2017
o godz. 11.00 poświęcili trochę czasu na spotkanie z nami.

Celem Konferencji jest integracja środowisk działających na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie oraz wypracowanie wspólnej strategii pomocy tym osobom. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wypracować  plan działań,  który będzie uwzględniał rzeczywiste problemy naszych podopiecznych oraz  wskazywał na sposoby ich rozwiązania.

Po konferencji zaprosimy 15 osób do udziału w warsztatach animacji społecznej, w okresie od maja do grudnia 2017 odbędzie się siedem spotkań. Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in.  na temat możliwości wpływu na życie społeczne i pozyskiwania funduszy na rozwój społeczności lokalnej. Końcowym efektem warsztatów będzie wypracowanie  strategii pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie, która zostanie przekazana wszystkim uczestnikom konferencji i oczywiście  władzom powiatu i miasta Słupsk.

Animatorzy społeczni otrzymają certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

ZAPRASZAMY!  i jednocześnie prosimy o  przekazanie naszego zaproszenia wszystkim,  którym bliski jest  los osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Program konferencji dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieście Słupsku i powiecie słupskim

Termin konferencji: 25.04.2017r. (wtorek)

Miejsce konferencji: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. UNICEF
w Słupsku (sala lustrzana)

Godz. 10.30 – 11.00  Rejestracja uczestników

Godz. 11.00 – 11.30  Otwarcie Konferencji

Zofia Stodoła – nauczyciel SOSW / prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”

Wystąpienia:

 1. mgr Violetta Karwalska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Słupsk
 2. mgr Paweł Lisowski – Członek Zarządu Powiatu Słupskiego
 3. mgr Magdalena Skóra – Dyrektor SOSW w Słupsku

Godz. 11.30 – 12.00

Przedstawienie  pt.  „TOLERANCJA”  przygotowane przez uczniów i absolwentów SOSW pod kierunkiem pani mgr  Jolanty Zapartej.

Godz. 12.00  – 12.30

Prezentacja „Rodzinne uwarunkowania umiejętności przystosowawczych młodzieży                                    z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”

Prelegent: dr Iwona Boruszkowska – wicedyrektor SOSW w Słupsku

Godz. 12.30 – 13.00

Prezentacja „Animacja społeczna na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie”

Prelegent: mgr Tomasz Keler – Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

Godz. 13. 00 – 13.30 – Przerwa kawowa

Godz. 13.30 – 14.30

Dobre praktyki na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie:

Prezentacja „Działania podejmowane przez Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” na rzecz absolwentów SOSW”

Prelegent: mgr Zofia Stodoła – prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”

Prezentacja „Warto zdobyć zawód w SOSW w Słupsku – aktualne kierunki kształcenia” Prelegentki: mgr Agnieszka Chachuła, mgr Aleksandra Anuszewska – SOSW Słupsk

Godz. 14.30 – 15.00

Wystąpienia i głosy w dyskusji   – uczestnicy konferencji.

Podsumowanie i zakończenie konferencji

KOCHANI,

Startujemy z projektem „ ABSOLWENT z PRZYSZŁOŚCIĄ” !!!!

Wszystkich absolwentów SOSW w Słupsku, Damnicy i innych ośrodków, tych  KTÓRZY CHCĄ COŚ ZMIENIĆ W SWOIM ŻYCIU, KTÓRZY CHCĄ PRACOWAĆ,  proszę aby przyszli na spotkanie rekrutacyjne do projektu – 27 marca 2017r, godz. 15.30, SOSW Słupsk ul. Krasińskiego  19 – Klub „Przystań do nas”, sala 58a 

Gwarantujemy pracę dla każdego uczestnika projektu a oprócz przygotowania zawodowego oferujemy również wiele innych działań pomocowych oraz atrakcyjnych zajęć.

Proszę, abyście przekazali informację wszystkim koleżankom i kolegom. Im więcej osób dowie się o projekcie, tym większą mamy pewność, że skorzystają z pomocy Ci, którzy naprawdę jej potrzebują.

Pomóżcie sobie i swoim kolegom, przekazujcie INFO na Facebooku, polubcie
i zapraszajcie do polubienia profilu stowarzyszenia, sprawdzajcie wiadomości na www.stowarzyszenieprzystan.pl

Przyjdźcie do szkoły, ZADZWOŃCIE DO MNIE !  – tel. na stronie  – skontaktujcie się
z nami.

Bardzo Was  proszę i pozdrawiam serdecznie 🙂

Zofia Stodoła  z ekipą 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na konsultacje

Zapraszamy uczniów, absolwentów, rodziców,  znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających  przemocy, potrzebujących wsparcia lub zwykłej rozmowy
i  spojrzenia na swoje sprawy z innej perspektywy,  
na spotkanie  i konsultację w naszym Stowarzyszeniu.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w poniedziałki od godz. 10.00 do 11.30,
w czwartki od godz. 14.30 do 15.30 lub  w innych terminach,  po telefonicznym ustaleniu  – tel. 696081099

Kochani, przyłączcie się do świętowania Światowego Dnia Zespołu Downa!

Załóżcie jutro –  21 marca –  kolorowe skarpetki najlepiej trzy (w zespole Downa są 3 chromosomy w 21 parze) i w różnych, wesołych kolorach!  Skarpetki mogą być w paski,
w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być z różnych, niepasujących do siebie par.

Podziękujmy w ten sposób wszystkim naszym dzieciom i uczniom z Zespołem Downa za miłość i radość jaką wnoszą
w nasze życie.

Pozdrawiam

ZS

 

 

„Młodość przychodzi z wiekiem” – ASOS

Tyle, ile było radości z otrzymania dotacji  z FIO,  na projekt dla absolwentów  – tyle, teraz mamy smutku po  odrzuceniu naszego wniosku przez program ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych) MRPiPS. Pracowaliśmy z  dużym poświęceniem
i zaangażowaniem, nawet w święta, mając nadzieję, że otrzymamy środki  na festiwal „Młodość przychodzi z wiekiem” i na aktywizację seniorów z „Leśnej Oazy”, z Charnowa
i Niestkowa a przede wszystkim seniorów z osiedla przy ulicy Grzybowej. Nasz projekt uzyskał bardzo dobrą punktację – niestety zabrakło nam  6 punktów. SMUTEK  i to wielki 🙁

„Absolwent z przyszłością”

Kochani z WIELKĄ RADOŚCIĄ informujemy, że nasz projekt  „Absolwent z przyszłością” znalazł się na  liście  rankingowej  projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO  🙂  

Ruszamy w marcu! będziemy Was o wszystkim informować na bieżąco, teraz już zapraszamy wszystkich absolwentów do „Przystani”,  sporo będzie się dla Was działo! 

Kampania „Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści”

Zamieszczamy zdjęcia z kampanii „Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści” – ponieważ w pełni identyfikujemy się z jej przesłaniem, zarówno jako nauczyciele jak i członkowie Stowarzyszenia. W kampanii   wzięli udział  uczniowie SOSW  wraz z seniorami  z Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” Zdjęcia z tego przedsięwzięcia można również obejrzeć na stronie internetowej  miasta Słupsk, w zakładce – seniorzy.  

 [envira-gallery id=”1797″]

Przeprowadzka zakończona

Kochani,

Po  dłuuuuuugo trwającej przeprowadzce możemy poinformować , że nasz Klub „Przystań do nas” znalazł swoje miejsce w szkole (oczywiście SOSW Słupsk
ul. Krasińskiego 19)  w sali 58a.

Trudno nam było po pięciu latach pobytu w trzech salach na terenie internatu, zmieścić się w jednej małej sali razem z socjoterapią.

Było nam bardzo przykro,  kiedy władze miasta, zdecydowały przekazać zajmowany przez nas lokal w internacie,  Zespołowi Szkół Budowlanych,  ale cóż, jesteśmy  tylko organizacją pozarządową, nie prowadzimy ani działalności odpłatnej ani  tym bardziej gospodarczej, nie stać nas na wynajęcie lokalu i to czym dysponujemy zawdzięczamy tylko „ludziom dobrej woli”. 

Chcemy w tym miejscu jeszcze raz bardzo   PODZIĘKOWAĆ byłemu kierownikowi Internatu panu  Karolowi Bytnerowiczowi za tych pięknych pięć lat gościnności, nigdy niezakłóconej jakimkolwiek nieporozumieniem.

Obecnemu kierownikowi internatu za pomoc przy przeprowadzce,  za  cierpliwe „wypożyczanie” konserwatora –  pana Romana, który najpierw rozmontował a potem złożył nam wszystkie meble i jeszcze pomógł w pozostałych pracach przy przeprowadzce  – Panie Romanie DZIĘKUJEMY !

Dziękujemy Dyrekcji SOSW, która „przytuliła” nas do szkoły. 

Dziękuję również  wszystkim uczniom ZSZ, którzy dzielnie mnie wspierali przy transporcie i cierpliwie znosili niedogodności podczas zajęć  w czasie remontu.

ZS

Wywiad w DPS „Leśna Oaza”

Od wielu lat prezes naszego Stowarzyszenia zaangażuje się w działania na rzecz seniorów, zwłaszcza tych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
w Słupsku.

Oczywiście my wszyscy staramy się jej w tym pomagać, ale jak sama mówi „najpiękniejszą robotę  robi młodzież”. 

W dniu 11–ego stycznia odwiedziła „Leśną Oazę”   pani Edyta Lubiak – dziennikarka
z Radia Koszalin – i poprosiła  o kilka słów na temat  seniorów

Wigilia dla absolwentów 

Po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy wigilijne spotkanie dla ABSOLWENTÓW naszego ośrodka. 

To były bardzo piękne chwile – najpierw były Jasełka przygotowane przez zespół Pokolenia.pl  a potem mnóstwo życzeń, przytulań,  rozmów i wspomnień.

Bardzo cieszyliśmy się z obecności  absolwentki  z rocznika 1958 – cieszyliśmy się też
z obecności tych, którzy skończyli szkołę w czerwcu 2016 roku – było nas 38 osób.
Jak na pierwszy raz –SUPER !

Pamiętajcie, że  zawsze przyjmiemy Was z otwartymi ramionami  – nie tylko w okresie świątecznym.

A tak naprawdę zamierzamy kontynuować tradycję  świątecznych spotkań
z absolwentami, już dziś zapraszamy Was na przyszły rok – mówcie o tym wszystkim, których spotkacie w ciągu roku, chcemy aby w przyszłym roku było Was co najmniej dwa razy więcej.!

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w organizacji tego spotkania: Dyrekcji SOSW, nauczycielom, młodzieży z zespołu Pokolenia.pl,  nie mówię już
o członkach Stowarzyszenia a nawet panach ze Straży Miejskiej, którzy też nas odwiedzili czuwając nad naszym bezpieczeństwem.

Pozdrawiam i ukochuje  🙂

Z. S.  

ZOSIA ZAPROSZENIE na spotkanie wigilijne-1

[envira-gallery id=”1812″]