2008

„Poradzę sobie” to projekt realizowany w  okresie od sierpnia do grudnia 2008r.  Brała
w nim  udział młodzież z miejscowości: Niestkowo, Charnowo i Gałęzinowo, Ustka – Dom Dziecka Towarzystwa „Nasz dom”, Słupsk – Warsztaty Terapii Zajęciowej. Odbywały się warsztaty teatralne, plastyczne, zajęcia sportowe i oczywiście warsztaty radzenia sobie
z przemocą.

Projekt był realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  FIO 2008

PS. to był nasz pierwszy projekt, właściwie  jego pomysłodawcą  był Jacek  – może nie tle samych zajęć  ale   to on pokazał nam drogę do FIO.  Pierwszy projekt napisany
i otrzymana dotacja  – jacy byliśmy wtedy szczęśliwi – ile pięknych rzeczy się wydarzyło, ile osób  się zaangażowało  w realizację. Jacek robił swój ukochany teatr a Bogdan zajęcia sportowe…. Jacek tragicznie  odszedł od nas,  ledwie po złożeniu   sprawozdania z tego projektu, byliśmy załamani – Bogdan najstarszy z nas, krótko znał Jacka ale bardzo   przeżywał  jego śmierć.
A teraz nie ma już z nami ani Bogdana ani Jacka  – są w naszej pamięci.

 „Nie daj się i przemocy domowej powiedz NIE!”

Zadanie realizowane było w terminie od 23.06.2008r. do 31.12.2008r. Były to warsztaty radzenia sobie z przemocą dla uczniów oraz konsultacje dla ich rodzin.

Oprócz warsztatów młodzież miała możliwość uczestniczyć w wyjściach do kina, teatru oraz wycieczce do Darłowa do parku wodnego.

Projekt był realizowany ze środków  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.