2009

7 LUTY 2009 ROK  – Zginął tragicznie JACEK GÓRAWSKI – nasz kolega, inicjator powstania Stowarzyszenia – lata mijają a my ciągle za nim tęsknimy. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W ramach pozyskanego przez Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” wsparcia finansowego w 2009 roku  zrealizowaliśmy  cztery projekty:

    1. Interwencja kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc poprzez wyjazdowe konsultacje interwencyjno- terapeutyczne dla ofiar przemocy domowej, w świetlicach wiejskich oraz realizacja programu psycho- edukacyjnego „Poradzę sobie” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W projekcie wzięli udział uczniowie SOSW  wychowujący się w rodzinach zagrożonych przemocą domową (niestety, nietrudno było znaleźć uczestników warsztatu). Oprócz  warsztatów dla młodzieży zaoferowaliśmy również wsparcie dla ich rodziców i opiekunów  –  z projektu skorzystali również mieszkańcy gminy Ustka i Słupsk. Na konsultacje zgłaszały się przede wszystkim kobiety. Oprócz naszej pomocy zostały skierowane do Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy  „TAMA” w Słupsku.

Projekt współfinansowany  przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

    2. Przeciwdziałanie skrajnym formom wykluczenia społecznego ofiar przemocy poprzez udział w terenowych warsztatach terapeutyczno- artystycznych w ramach projektu „Daj sobie szansę”.

Projekt współfinansowany przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

    3. Projekt „Twoja szansa” – program profilaktyczny i pomocowy dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowany do młodzieży niepełnosprawnej oraz jej rodzin. Projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Słupska.

    4. Nauka i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży  ze środowiska wiejskiego – Niestkowo, Charnowo – projekt  „Daj sobie szansę”.

 Projekt dofinansowany przez Wójta Gminy Ustka.

Tym projektem chcieliśmy dać szansę dzieciom i młodzieży z Niestkowa i Charnowa na naukę pływania  i zabawę na basenie. Pod okiem instruktorów i ratowników kilkoro z nich  zdobyło nawet kartę pływacką. Zabawa była wspaniała a to również  dzięki pomocy Przedsiębiorstwa BORMECH, które nieodpłatnie wynajęło nam autokar do przewozu dzieci na basen.