2010

 

  1. Projekt  pt. „Wspólna sprawa”,  realizowany jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 To był chyba  nasz najbardziej spektakularny projekt  – żadną miarą nie można zmierzyć, z którego projektu więcej  dobra wypłynęło?  Ale Wspólna Sprawa i musical Serenada  to było coś niesamowitego!!!  We wszystkim co robiliśmy było tyle przyjaźni, wsparcia, zrozumienia,  pomocy, „wspólna sprawa” była naprawę wspólna – mieszkańcy Niestkowa i Charnowa  pokazali, że chcą coś w życiu osiągnąć, że chcą coś robić …   szkoda tylko, że tego zapału starczyło na tak krótko. Stowarzyszenie pisało jeszcze projekty na kontynuację muzycznych dokonań Niestkowa i Charnowa ale Unia Europejska orzekła, że integracja we wsi się już odbyła i nasze wnioski są bezzasadne 🙁 szkoda … a życie nadal pisze swoje scenariusze. Gdybym chciała w tym miejscu jeszcze raz podziękować wszystkim osobom  zaangażowanym w ten projekt, wszystkim którzy mi pomogli przy jego powstaniu i potem realizacji … ta lista nie miałaby końca. Chyba nigdy w życiu nie spotkałam tyle pozytywnej energii, tylu wspaniałych osób ile podczas realizacji Wspólnej Sprawy– marzę, żeby jeszcze raz przeżyć taką przygodę.  

Po premierze odbyło się jeszcze kilka występów w tym na scenie Filharmonii Sinfonia Baltica – pełna sala i owacje na stojąco – NIESAMOWITE PRZEŻYCIA!

 Warto wspomnieć, że całkowity dochód z loterii i sprzedaży ciast na festynie podczas którego odbyła się premiera „Serenady” mieszkańcy Niestkowa i Charnowa przeznaczyli na pomoc ofiarom powodzi w gminie Zawoja.    Pani Wójt gminy Ustka  – ufundowała dla mieszkańców – zaangażowanych w przedstawienie musicalu– wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni

  2. Aktywizacja pokolenia seniorów oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez realizację programu „Z seniorem pod rękę”. Projekt współfinansowany  przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz przez Urząd Miasta Słupska.  

Celem zadania była aktywizacja  seniorów mieszkających w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” poprzez wspólne zajęcia z wolontariuszami z Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego oraz inspirowanie i promowanie  tego rodzaju zajęć z seniorami.  Wolontariusze  „z seniorami  pod rękę” udali się na wycieczkę do kina, muzeum
i Filharmonii (proszę zwrócić uwagę na zdjęcie z foyer  teatru – SĄ PIĘKNI! ) Seniorzy
i młodzież wspólnie przygotowali spektakl pt. „Szkoda babci”, zaprezentowali go przed zaproszonymi gośćmi tj.  pensjonariuszami  Domów Pomocy Społecznej z Machowina
i Machowinka, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku, uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku oraz władzami Miasta Słupsk, w tym Prezydenta Miasta.

Przedstawienie i program spotkał się z tak wspaniałym przyjęciem, że aktorzy uzyskali szereg zaproszeń, które były  realizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz w okresie od lutego do czerwca 2011r. 

  1. Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne w ramach projektu „Twoja szansa trwa”. Projekt współfinansowany przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
  2. Kontynuacja program profilaktycznego  i pomocowego dotyczącego  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie – skierowanego  do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  oraz jej rodzin „Twoja szansa trwa”. Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Słupska.
  3. Kontynuacja nauki i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży  ze środowiska wiejskiego – Niestkowo, Charnowo – projekt  „DAJ SOBIE SZANSĘ II”.

Projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Ustka.