Józio Baj

Moi Drodzy!!!
Od tygodnia mieszkańcy Charnowa i Niestkowa (gmina Ustka-woj. pomorskie) nie rozmawiają na inny temat. Nasz Józio Baj, mieszkaniec naszej małej wsi, uczeń klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Charnowie, ma zdiagnozowaną białaczkę limfoblastyczną.
Józio, to radosny chłopiec, któremu zmieniła się rzeczywistość. Całej rodzinie zmieniła się rzeczywistość. Józio jest jednym z trzech braci. Jest najstarszy. Najmłodszy brat ma
4 miesiące. Józio, leży w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii w Gdańsku
ul. Dębinki 7.  Jest z nim mama.
Proszę Was o udostępnianie wiadomości umieszczonej na Facebooku. Niech idzie w świat. Potrzebna jest pomoc.
Józio potrzebuje krwi A RH+. Ale można oddawać każdą krew z dopiskiem dla JÓZIA BAJ.


Zbieramy również tak bardzo teraz potrzebne fundusze na leczenie, na dojazdy do szpitala itp.
Darowizny można wpłacać na konto naszego Stowarzyszenia z dopiskiem dla JÓZIA,
Alior Bank 18 2490 0005 0000 4500 6767 8700
Liczy się każda złotówka !!!

Pozdrawiam,
Justyna Petrus-Zarzycka

 

 

W odpowiedzi na kierowane pytania, Stowarzyszenie PRZYSTAŃ informuje, 
że nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udostępnienie konta dla Józia. 
Stowarzyszenie prowadzone jest społecznie a pomoc i dobro naszych podopiecznych jest naszym najwyższym celem. 
Zofia Stodoła 
prezes Stowarzyszenia PRZYSTAŃ