Pomagają nam

Pomagają nam firmy, instytucje, urzędy, ośrodki pomocy i osoby prywatne. Jest wiele miejsc i osób do których  zwracamy się o pomoc dla uczniów i absolwentów SOSW
oraz seniorów z DPS. Czasem chodzi o pomoc rzeczową, czasem o bilety wstępu, czasem
o dofinansowanie lub pomoc w zdobyciu środków finansowych na realizację projektu. Czasem jest to stała systematyczna nieodpłatna praca – jak np. praca naszej Pani księgowej,   czasem jest to pomoc poprzez przekazanie ubrań, słodyczy czy też naprawę wózka dziecięcego.

Lista osób, które nas wspierają jest bardzo długa, nie sposób wszystkich przedstawić, nie wszyscy też (mimo, naszych nalegań, chcą się zgodzić na ujawnienie) –Wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni! Każdy choćby najmniejszy gest  jest dla nas bardzo ważny. DZIĘKUJEMY !!! 

A na naszej liście firm, instytucji i ludzi wielkiego serca znajdują się;

♥    Pani Teresa –   jeśli anioły chodzą po ziemi to jest nim na pewno nasza pani  księgowa – od lat nieodpłatnie zajmuje się budżetem naszego Stowarzyszenia i czuwa nad naszymi rozliczeniami finansowymi;

♥  Pan Wiktor Wojciukiewicz – senior, pensjonariusz DPS,   pomoc finansowa na leczenie naszej podopiecznej Iwonki R.;

♥   Pan Wiktor Janusz  – logo Stowarzyszenia to jego dzieło;

♥ Pani Edyta Lubiak – nieoceniona pomoc przy promocji projektów i prowadzeniu naszych ważniejszych imprez.

♥  Pani Agata Grabowska  –  pomoc w zakresie przygotowania oprawy graficznej, ulotek, oryginalnych dyplomów;

♥  Pan Marek Widomski –  autor naszego graffiti;

♥  Pan Tomasz Horbacz – pomoc przy przygotowaniu strony internetowej, pomoc przy realizacji programu  „Jak dobrze być seniorem” oraz  „Wspólna sprawa”

♥  Pani Jolanta Szachnowska – pełnomocnik, Agnieszka Bereza – inspektor Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –   wieloletnie  wspieranie działań pomocowych i profilaktycznych podejmowanych przez nas w zakresie problematyki przemocy i uzależnień;

♥  Pani Justyna Jaworska  – pomoc  prozdrowotna oraz wsparcie udzielane naszym podopiecznym w zakresie położnictwa, opieki  nad noworodkiem, pomoc podczas realizacji zajęć z zakresu edukacji seksualnej – wizyty w szpitalu i spotkanie z lekarzem ginekologiem, nasze dziewczynki zawdzięczają właśnie pani Justynie;

♥ Pani doktor Karolina Szpakowska–Żurawska – pomoc przy realizacji projektów „Odpowiedzialna dorosłość” i „Świadoma dorosłość” – pani doktor poświęciła swój czas aby przełamać  lęk i bariery przed  wizytą u ginekologa i przekonać nasze dziewczęta do profilaktyki i rozwagi w relacjach damsko-męskich.

 ♥  Pani Elżbieta Jacniacka – wsparcie psychologiczne podopiecznych, zwłaszcza
w trudnych chwilach po samobójczej śmierci „naszej Zośki”

♥   Wolontariusze z Niestkowa i Charnowa – pomoc podczas zajęć na basenie oraz podczas realizacji programu ASOS z seniorami;

♥    Pan Marcin Sendecki  – edukacja prawna uczestników projektu „Aktywna Przystań”
i „Przystań do nas”

♥   Pani Anna Sawicka  – firma Handlowa EFEKT – Centrum Handlowe Wokulski
box 47-48 – pomoc rzeczowa;

♥   Pani Aldona  Mikolcz i pani Wioleta Łuczak – AMERICAN HOME – „słodka” pomoc i świąteczne paczki;

♥   Pani Katarzyna Niemierko – pomoc rzeczowa i finansowa;

♥   Pan Andrzej Kasicki, Zakład Optyczny – od lat naprawia i funduje oprawki naszym „okularnikom”;

♥   Pani Barbara Łakomiec – pomoc rzeczowa;

♥    Pani Małgorzata Buko – pomoc rzeczowa;

♥    Pani Joanna Michałowicz – pomoc rzeczowa;

♥    Pani Małgorzata Ziółkowska  – pomoc rzeczowa;

♥    Państwo Agnieszka i Jarosław Turczyn – pomoc rzeczowa;

♥    Pani Elżbieta Szweda – pomoc rzeczowa;

♥   Firma „Remus” z Szymbarka, którą prowadzi Andrzej Młyński z rodziną podarowała nam bilety na występ zespołu „Mazowsze” w Słupsku;

♥    Pani Agnieszka Okuniewska  –  materiały na warsztaty krawieckie;

♥    Pani Kazimiera Świątek –  pomoc rzeczowa, rybne przysmaki przekazywane przez Panią Kazimierę bardzo cieszą seniorów w DPS;

♥    Zespół „Retro” z Charnowa – występy podczas Dnia Seniora i podczas Festiwalu  „Młodość przychodzi z wiekiem”

♥   Pan Łukasz Adamczuk  – zakupił części i naprawił wózek naszej podopiecznej Iwonie R.

♥ Pani Julita Nowikow- Szaniawskia – wieloletnie  wsparcie merytoryczne, psychoterapeutyczne udzielane podczas realizacji  działań w zakresie problematyki przemocy i uzależnień;

♥   Pani Jadwiga Kryża – wsparcie merytoryczne, psychoterapeutyczne  udzielane podczas realizacji  działań  w zakresie problematyki przemocy i uzależnień;

♥    Pani Anna Wyskocka-Zawadzińska  – wsparcie prawne, udzielenie nieodpłatnych porad prawnych w zakresie problematyki przemocy  dla naszych podopiecznych;

♥    Pani Krystyna Mszyca – wsparcie podczas grupowych wyjść poza Klub „ Przystań”;

♥ Pani Agnieszka Czarnecka –  pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo- wychowawczych, a także związanych z organizacją zajęć, opiece  nad beneficjentami podczas wyjść poza Klub „Przystań do nas”;

♥    Pani  Weronica Baranowska  – zaangażowanie i duża dawka cierpliwości w nauce naszych podopiecznych tańców latynoamerykańskich, przybliżenie  kultury Brazylii;

♥    Pracownicy GOPS-u w Kępicach, GOPS w Słupsku  – wspieranie naszych działań pomocowych podejmowanych w zakresie problematyki przemocy i uzależnień;

♥     Pani Agnieszka Kwaśniewska – to z jej inspiracji powstały nasze ostatnie plakaty;

♥     Pani Danusia Mizerek – pomoc przy segregowaniu i wydawaniu ubrań dla naszych  podopiecznych i ich rodzin;

♥    Pan Zbigniew Marecki – na pana Zbigniewa zawsze możemy liczyć, kiedy zabiegamy o nagłośnienie naszych działań w prasie. Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzył i za wszystkie ciepłe słowa pod adresem Stowarzyszenia oraz naszych podopiecznych. Oczywiście dziękujemy również Redakcji Głosu Pomorza i Serwisowi GP.24;

        Poniżej przedstawiamy logotypy firm i instytucji od których dostaliśmy wsparcie – czasami jest to stała pomoc i współpraca,  tak jak np. z SOSW czy DPS ale nie zapominamy też o „Curverze”,  który ofiarował nam kosze na śmieci,  o Simbhp,  od którego dostajemy artykuły higieniczne, o Bormechu – jeszcze „pod wodzą” pana Edmunda,  który nas dzielnie wspierał przy realizacji „Serenady”  oraz  nieodpłatnie udostępniał autokar, aby dzieci mogły jechać na basen. Autokar na basen użyczał nam również pan Jerzy Malek
i jego Morpol. Z kolei na Filharmonię mogliśmy liczyć podczas przedstawienia „Serenady”
w teatrze i dodatkowo, przemiłe panie z kasy,  zawsze o nas pamiętają, kiedy możemy skorzystać z darmowych „wejściówek”. DZIĘKUJEMY !


UM SłupskUW

DPS

UG Ustka

PS

UM WP

PARR

 

CIO

 

FilharmoniaGP24Radio

JantarsimbhpPKS

bormechmorpol_logo_rgb_lCURVER