Projekt”Przepis na…życie bez przemocy 2016 „

Działania informacyjne i edukacyjne zwiększające wiedzę społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy, „Przepis na…życie bez przemocy 2016”

ulotka przepis na 2016_1INT

ulotka przepis na 2016_2INTProjekt trwał od stycznia  do grudnia 2016 roku  z wyłączeniem miesięcy lipiec, sierpień.

Uczestniczyło w nim 10 osób – byli to absolwenci SOSW, uczniowie oraz inni mieszkańcy miasta Słupska. W ramach projektu odbywały się warsztaty psychospołeczne ( w tym jeden prawny), fotograficzne, spotkania klubowe, wyjścia do Multikina, do kręgielni, na mecz koszykówki, koncert profilaktyczny z udziałem Patrycji Markowskiej. Aktywizowaliśmy się
i włączali w życie miasta Słupska, pracowali nad sobą, radzili z problemami związanymi
z sytuacjami przemocy, problemami związanymi z uzależnieniami. Pomagali nam w tym specjaliści- terapeuci, psychoterapeuci uzależnień, prawnik, pedagodzy specjalni.

I mamy z tych wspólnych działań mnóstwo zdjęć.

 Umowa nr 3 z 18.02.1016 roku z Urzędem Miasta w Słupsku.

Dotacja Urzędu Miasta w Słupsku 6000 złotych wkład własny finansowy 100 złotych, wkład własny osobowy( świadczenia wolontariuszy, nieodpłatnej pracy członków Stowarzyszenia) 1450 złotych

 

 

 

[envira-gallery slug=”przepis-na-2016″]