Projekt”Poradzę sobie z przemocą” 2011

 

Programu profilaktycznego  z rozszerzoną ofertą o zajęcia teatralne, kulturalno-oświatowe  „Poradzę sobie z przemocą”  dla osób niepełnosprawnych  intelektualnie będących ofiarami przemocy domowej.

Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2011 roku do 30.12.2011 roku.

Dotacja z urzędu miasta w Słupsku określona w umowie numer 137/pa/2011 zawartej
w dniu 31.08.2011 roku.