Projekt”Przepis na życie…bez przemocy 2015″

 

ulotka przepis na 2015_net1

Kontynuowano działania
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację działań projektu publicznego „Przepis na … życie bez przemocy 2015”.

 BYŁ TO PROGRAM PROFILAKTYCZNY
Z ROZSZERZONĄ OFERTĄ
O ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, TANECZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  INTELEKTUALNIE BĘDĄCYCH OFIARAMI PRZEMOCY DOMOWEJ „Przepis na ……życie bez przemocy 2015”  

Projekt był realizowany w okresie od o  14.02.2015 roku  do 30.07.2015 roku, na projekt uzyskano dotacje z Urzędu

ulotka przepis na 2015_net2

Miasta w Słupsku / umowie nr  15/PA/2015/ w kwocie 10.000 złotych, wkład własny finansowy 100 złotych, wkład własny osobowy/ wolontariat, nieodpłatna praca członków Stowarzyszenia/ 1400 złotych. Całkowity koszt projektu 11500 złotych.

Uczestniczyło w nim 10 osób, byli to uczniowie i absolwenci SOSW w Słupsku ora inne osoby młode niepełnosprawne mieszkające
w mieście Słupsku.

W ramach projektu odbywały się:

  • warsztaty  psycho- społecznych
  • warsztaty artterapii
    ( artystyczne,fotograficzne);
  • spotkania klubowe ( zajęcia opiekuńczo- wychowawcze),
  • konsultacje  terapeutyczne,
  • działania aktywizujące i integrujące uczestników ze środowiskiem społecznym ,               w tym, między innymi uczestniczyli w wyjściach poza Klub „ Przystań”- spacery  po ulicach miasta, wyjściach do Multikina w Słupsku,  do Kręgielni

zdjecie z róznych działań projektu