Strona główna

Stowarzyszenie PRZYSTAŃ zostało założone przez nauczycieli pracujących
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku z troski o uczniów.

Zawsze najbardziej poruszał nas los niepełnosprawnych intelektualnie, którzy nie mogą liczyć na pomoc i wsparcie rodziny.  Z czasem zdaliśmy sobie sprawę z tego, że w dużo trudniejszej sytuacji niż uczniowie są  ABSOLWENCI naszej szkoły i dlatego nasze wysiłki zmierzają do tego aby otoczyć ich opieką. Pomagamy znaleźć pracę, tworzymy projekty aktywizujące, staramy się pomagać im w bieżących sytuacjach życiowych.
Ważną częścią naszych działań jest też profilaktyka w zakresie przemocy i uzależnień.

Prezes naszego Stowarzyszenia, długo przed jego powstaniem, była wolontariuszem
w Domu Pomocy Społecznej  „Leśna Oaza”  w Słupsku. Integracja  SENIORÓW
i niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży stała się dla nas naturalną koleją losu.
Od początku powstania Stowarzyszenie we wszystkie możliwe działania włączało
i  w włącza seniorów z DPS – to z myślą o nich stworzyliśmy kilka projektów.

Jest jeszcze jedna grupa naszych beneficjentów – są to MIESZKAŃCY WSI NIESTKOWO I CHARNOWO. „PRZYSTAŃ” ma swoją siedzibę w Niestkowie, Charnowo to sąsiednia, zaprzyjaźniona wieś. Niestkowianie i Charnowiacy często pomagają nam jako wolontariusze i właśnie dlatego, że chętnie pomagają innym Stowarzyszenie stara się pamiętać o nich w swoich działaniach. To właśnie na wsi  powstał słynny już musical „Serenada”

Zachęcamy wszystkie osoby odwiedzające naszą stronę do osobistego kontaktu
i wspólnych działań!